Findes der tværkulturelle mønstre i de visuelle sprog, der anvendes i verdens tegneserier? Har disse mønstre forbindelse til tegneserieskabernes talte sprog? Påvirker folks sprog eller erfaring med tegneserielæsning, hvordan de forstår tegneserier?

Nofret under lup

De spørgsmål forsøger TINTIN-projektet, officielt kendt som “Visuelle fortællinger som et vindue til sprog og erkendelse” (“Visual narratives as a window into language and cognition”), at besvare. TINTIN-projektet er finansieret af en startbevilling på 1,5 millioner Euro fra Det Europæiske Forskningsråd.

Tovholder for projektet er Neil Cohn, Ph.D. og lektor ved Department of Communication and Cognition, Tilburg University i Nederlandene.

Blandt de europæiske forlag, der har bidraget med tegneserier, som forskerne kan undersøge, er Eudor, der har sendt Nofret, Aida Nur, Kurt Dunder og Eks Libris af sted.

Computeranalyse

Analysen af tegneserierne sker ved hjælp af programmet Multimodal Annotation Software Tool (MAST), der muliggør analyse af visuelle og multimodale dokumenter.

MAST
MAST analyserer en tegneserie.

“Vi bruger MAST til at skabe et korpus af kommenterede tegneserier fra hele verden. Vi er lige nu midt i dataindsamlingen og analyserer tegneserier fra over 60 lande. Både MAST og vores korpus vil være åbne for forskere,” skriver Neil Cohn på TINTIN projektets hjemmeside, hvor det også fremgår, at projektet stadig er åbent for forskere, der ønsker at bidrage og samarbejde.

Projektets udvikling kan løbende følges på TINTIN projektets blog.